top of page

ARADA

Coşar Kulaksız

DİFOART Yayınları: 2

Editoryal ve Konsept Tasarım

Bülent Erkmen

Metin

Gonca Özmen

Baskı Öncesi Hazırlık

Barış Akkurt, BEK

Logo Uygulaması

Emre Çelik, BEK

İletişim Danışmanlığı

Ahu Parlar

Funda Ergülen

Hande Özçarıkçı

 

Prodüksiyon

BEK Tasarım ve Danışmanlık

 

Baskı ve Ciltleme

Ofset Filmcilik ve Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş

ISBN 978-605-69430-2-7

First Edition, September 2023

Diartprints

Sanatsal Danışmanlık ve

Tic. Ltd. Şti.

Seyrantepe Merkez Mahallesi

Asaf Caddesi No: 1 K: 1

34418 Kağıthane, İstanbul

T: +90 212 278 78 47

www.difoart.net

Fiyat: 1500 ₺

ESERLER

Burcu Ölmez

+90 534 916 89 90

UNUTTUKLARIMIZI ÖZLEDİĞİMİZ,

HATIRLADIKLARIMIZDAN UZAKLAŞTIĞIMIZ,

BİR OYUN BU!

Coşar Kulaksız

 

DIFOART Yayıncılık: 1

Editoryal Konsept ve Tasarım

Bülent Erkmen

 

Baskı Öncesi

Barış Akkurt, BEK

 

Prodüksiyon

BEK Tasarım ve Danışmanlık Ltd.

 

Baskı ve Ciltleme

Ofset Filmcilik ve

Matbaacılık San. Ve Tic. A.Ş.

Çağlayan Mahallesi

Şair Sokak No:4

34403 Kağıthane İstanbul

Certificate No.12326

+90 212 295 86 01

sales@ofset.com

www.ofset.com

 

Bu yapıtın tüm yayın hakları saklıdır.

Coşar Kulaksız'ın izni olmadan yapıtın herhangi bir bölümü yeniden basılamıyacağı gibi, kayıt, fotokopi ve bilgi depolama da aralarında olmak üzere,

herhangi bir elektronik ya da mekanik 

yöntemle yeniden çoğaltılıp dağıtılamaz.

Coşar Kulaksız

 

ISBN 987-605-69430-1-0

İlk Baskı, Haziran 2019

Fiyat: 1000 ₺

KİTAPLAR

Fatma Engül
+90 545 963 42 21

info@cosarkulaksiz.com

bottom of page